Rapport från 53:e mötet med FN:s subkommitté för transport av farligt gods

Svensk rapport från senare mötet med FN:S subkommitté för transport av farligt gods.Rapport från TDG-mötet juli 2018