Measure Connect Display AB

Nytorget 7

611 38 Nyköping

Tel: 0155-22 27 90

Län: Sverige, Norden, Europa

Hemsida: www.mcd.se

Kategori: Utrusning för nivåmätning samt funktionskontroll för slam, fett och oljeavskiljare samt cisterner. Logistik och funktionskontroll av cisterner och avskiljare digitalt och i realtid. Mot drivmedel, smörjolja, avfall och miljösegmenten.