Info om kurs ”Arbetsmiljö i praktiken”

 

Under tisdagen den 22 maj har STOR genomfört sin första utbildning gällande säkrare arbeten i slutna utrymmen, dit oljeavskiljare och cisterner räknas.

Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav vid sådana arbeten som 5-års kontroll av oljeavskiljare.

Kursen hölls av Martin Karlsson från JD Cisternkontroll, vi fick en lektion i arbetsmiljölagen där det bla står ”lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet”, för att sedan gå in på arbetsmiljöverkets författningssamling, vad som behöver utföras angående metodbeskrivning, arbetsbeskrivning, riskanalys, räddningsplan, nöd plan, avstängning, gasmätning, arbetstillstånd och säkerhetsdatablad.

Kursen varvades med paragrafer och praktiska erfarenheter från Martin.

Vi avslutade dagen med att briljera med våra nya kunskaper genom att ta fram arbetsmiljöunderlag för arbeten med oljeavskiljare, cistern och tankbil.

En utmärkt givande kurs för alla som håller på med cisternarbete och 5-års kontroll av oljeavskiljare. Kursen återkommer i höst, hoppas jag

Ulf Hellman
Ordförande i STOR

Nya regler för kontroll av cisterner för brandfarliga vätskor

Den 1 juli träder två nya föreskrifter ikraft, dels från Naturvårdsverket NFS 2017:5 som reglerar cisterner inom vattenskyddsområde samt MSBFS 2018:3 som reglerar övriga cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor.

Föreskrifterna finns att hämta på www.naturvardsverket.se och www.msb.se.

Metodhandboken håller på att revideras för att stämma överens med de nya föreskrifterna. För de som önskar ta del av remissutgåvan av Metodhandboken kan ni skicka ett mail till info@stor.org så skickar vi över den per mail till er.

Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 ägde rum den 13 april ombord på Vilja Symphony. Närvarande var 11 personer från våra medlemsföretag. Protokoll från mötet finns på vår hemsida, Medlemmar, logga in.

Kurs ”Arbetsmiljö i praktiken”

Vi kommer att anordna en kurs i praktisk arbetsmiljö den 22 maj 2018, på Hotell Scandic Alvik.

En kurs som leder er mot säkrare arbete i slutna utrymmen, med fokus på dokumentationskraven inför det praktiska arbetet. Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav vid arbete i slutna utrymmen.

Gör rätt i ”tanken” och kom upp ur ”marken”!

Inbjudan och anmälan finns här.Kursinbjudan Arbetsmiljö 20180522

Säkerhet och effektiv rensning av avloppsledningar

Teknologisk Institut ger 20 % rabatt på kursavgiften åt medlemmar i STOR när de går kursen ”Säker och effektiv rensning av avloppsledningar”

Styrelsen i STOR hoppas att kursen hos Teknologisk Institut ska ge  medlemmarna ännu mer kunskap gällande spolningar i kommuners gatunät.

Teknologisk Institut kurs i högtrycksspolning är framförallt inriktad på spolning i kommuners gatunät.

Kursen ”Säker och effektiv rensning av avloppsledningar” upplevdes som positiv av Patrik Lundin som gick kursen i maj och som är kursledare i STOR:s kurs ”Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter”.

Patrik Lundin meddelar vidare att ” Det gavs mycket råd och tips gällande säkerhet, risker, ergonomi, personlig hygien, arbetsmiljö och lagar/regler vid högtrycksspolning” och ”Som helhet tycker jag det var en bra kurs för framför allt nybörjare, men även mer erfarna har nytta av kursen och den ger lite tankeställningar”

Kursen hos Teknologisk Institut ska inte blandas ihop med kursen i STOR:s regi ”Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter” som är specialiserad för underhållsspolning och akuta spolningar i fastigheters avloppssystem

Styrelsen

https://www.teknologiskinstitut.se/saker-och-effektiv-rensning-av-avloppsledningar/k9631?cms.query=s%E4ker

Kurs i Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter

Den 23 maj 2018 kommer en ny kurs att hållas på Scandic Alvik i

Högtrycksspolning av stående och liggande spillvattenledningar i fastigheter, den 23 maj 2018 på Hotell Scandic Alvik i Stockholm – inbjudan kommer här.Kursinbjudan Spolkurs 20180523

 

Oljeavskiljarkurs 25 april 2018, Scandic Alvik

Ny kurs i kontroll av oljeavskiljare kommer att hållas den 25 april 2018 på Scandic Alvik, Stockholm. Vi har omarbetat kursen och den kommer endast att vara en dag. Inbjudan finns här. Kursinbjudan 20180425, utg 1

Cisterndagarna 2018

Den 24-25 januari 2018 kommer Teknologisk institut att anordna Cistenrdagarna 2018 på Hotell Scandic Rubinen i Göteborg. Även denna gången är STOR samarbetspartner. För medlemsföretag i STOR erhålls 10 % rabatt, ange koden STOR när ni bokar.cisterndagarna-2018

Nytt Oljeavskiljare – 5-års kontrollrapport och underhållsprotokoll

Ny kontrollrapport för 5-års kontroll av oljeavskiljare har tagits fram, finns under ”Logga in” Oljeavskiljare.

 

Även nytt protokoll för underhåll har tagits fram, Underhållsprotokoll finns att hämta på samma sida.