Möte om farligt gods i Geneve

MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har deltagit i ett möte som avhandlat FN-rekommendationerna gällande farligt gods, vilket i sin tur ligger till grund för 2019-års version av ADR/RID:

De ändringar som föreslås påverkar I första hand de medlemmar I STOR som transprorterar farligt gods I form av styckegods. Nedan följer en kort sammanställning av de ändringar som föreslås och som med stor säkerhet kommer att återfinnas i ADR/RID 2019.

  1. Flera förtydligande och förklaringar tillkommer.
  2. Regler vid transport av prover.
  3. Kriterier för frätande ämnen.
  4. Transport av säkerhetsutrustning.
  5. Regler för transport av gastankar I motorfordon.
  6. Plastkärl får rymma 250 liter mot nuvarande 120 liter.
  7. Regler för transport av Brom.
  8. Regler för brandfarliga gaser.

 

För de medlemmar som önskar detaljerad information hänvisar vi till MSBs skrivelse som ni hittar 2016-2 TDG Rapport