Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Cisterndagarna 2018

Den 24-25 januari 2018 kommer Teknologisk institut att anordna Cistenrdagarna 2018 på Hotell Scandic Rubinen i Göteborg. Även denna gången är STOR samarbetspartner. För medlemsföretag i STOR erhålls 10 % rabatt, ange koden STOR när ni bokar.cisterndagarna-2018

Säkerhet och effektiv rensning av avloppsledningar

Teknologisk Institut ger 20 % rabatt på kursavgiften åt medlemmar i STOR när de går kursen ”Säker och effektiv rensning av avloppsledningar” Styrelsen i STOR hoppas att kursen hos Teknologisk Institut ska ge  medlemmarna ännu mer kunskap gällande spolningar i kommuners gatunät. Teknologisk Institut kurs i högtrycksspolning är framförallt inriktad på spolning i kommuners gatunät. […]

Årsmötet 2017

Vi i styrelsen vill börja med att tacka för att vi fick fortsatt förtroende att leda riksföreningen ytterligare ett år. Vi välkomnar vårt nytillskott till styrelsen, Joakim Nikkila. Vi ser fram emot kommande verksamhetsår, där vi förhoppningsvis når ännu längre fram mot en styrande ackreditering av 5-års kontroll av oljeavskiljare och att vi ytterligare kan […]

Cisterndagarna 2017

Cisterndagarna hölls i Göteborg 24-25 januari och vår förhoppning var att få reda på hur långt föreskriftsarbetet med ny föreskrift från Naturvårdsverket och MSB gått. Tyvärr så har det inte hänt särskilt mycket sedan de gamla föreskrifterna var ute på remiss i höstas. Naturvårdsverket funderar fortfarande på vissa tekniska lösningar och räknar inte med att […]

Årsmöte i STOR

Handlingar till årsmötet finns nu under inloggnings-sidorna för Medlemmar. Årsmötet för 2017 i STOR kommer att hållas på Hotell Scandic Linköping City den 7 april 2017. Inbjudan med anmälningsblanett finns att hämta här. Arsmote 2017 inbjudan