Inlägg av marie.borgstrom@telia.com

Remiss gällande förslag till vägledning on Naturvårdsverkets föreskrift on skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5)

 Naturvårdsverket föreskrift om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) började gälla den 1 juli 2018 och ersätter tidigare föreskrifter NFS 2003:24, inklusive ändringsföreskrifterna med nummer NFS 2006:16 och NFS 2009:3.  NFS 2017:5 gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i mark som […]

Nya cisternföreskrifter från MSB och Naturvårdsverket

Den 1 juli träder nya föreskrifter från MSB och Naturvårdsverket om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor i kraft, dessa föreskrifter innebär en del förändringar. SPT och STOR har uppdaterat Metodhandbokenför kontroll av cisterner med anslutna rörledningar och tillhörande utrustning för brandfarliga vätskor och för kontroller av sekundära skydd inom vattenskyddsområden för att följa […]

Info om kurs ”Arbetsmiljö i praktiken”

  Under tisdagen den 22 maj har STOR genomfört sin första utbildning gällande säkrare arbeten i slutna utrymmen, dit oljeavskiljare och cisterner räknas. Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav vid sådana arbeten som 5-års kontroll av oljeavskiljare. Kursen hölls av Martin Karlsson från JD Cisternkontroll, vi fick en lektion i arbetsmiljölagen där det bla står ”lagens ändamål är […]

Nya regler för kontroll av cisterner för brandfarliga vätskor

Den 1 juli träder två nya föreskrifter ikraft, dels från Naturvårdsverket NFS 2017:5 som reglerar cisterner inom vattenskyddsområde samt MSBFS 2018:3 som reglerar övriga cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor. Föreskrifterna finns att hämta på www.naturvardsverket.se och www.msb.se. Metodhandboken håller på att revideras för att stämma överens med de nya föreskrifterna. För de som önskar ta […]

Kurs ”Arbetsmiljö i praktiken”

Vi kommer att anordna en kurs i praktisk arbetsmiljö den 22 maj 2018, på Hotell Scandic Alvik. En kurs som leder er mot säkrare arbete i slutna utrymmen, med fokus på dokumentationskraven inför det praktiska arbetet. Kursen följer Arbetsmiljöverkets krav vid arbete i slutna utrymmen. Gör rätt i ”tanken” och kom upp ur ”marken”! Inbjudan […]

Säkerhet och effektiv rensning av avloppsledningar

Teknologisk Institut ger 20 % rabatt på kursavgiften åt medlemmar i STOR när de går kursen ”Säker och effektiv rensning av avloppsledningar” Styrelsen i STOR hoppas att kursen hos Teknologisk Institut ska ge  medlemmarna ännu mer kunskap gällande spolningar i kommuners gatunät. Teknologisk Institut kurs i högtrycksspolning är framförallt inriktad på spolning i kommuners gatunät. […]